Redovisning

Vi levererar flera klassiska redovisningstjänster men också kundanpassade unika lösningar för att hjälpa till med högst specifika insatser.

Redovisning

Alla redovisningssamarbeten med en ny kund påbörjas med en analys och nulägesbeskrivning av kundens ekonomihantering. Resultera kan ge förslag på upplägg utifrån kundens ekonomiska förutsättningar och den utvecklingsfas som det individuella företaget befinner sig i. Därefter lämnar vi en offert på de tjänster som kunden har behov av.

Hos Resultera får du som kund alltid en kontaktperson, som också är ansvarig för det uppdrag som utförs för ditt företag, och kontaktpersonen presenteras tillsammans med offerten.

Under uppdragets gång utvecklar vi kontinuerligt hanteringen av och processerna kring ditt företags ekonomiadministration, för att den skall passa dig som kund och ditt företags föränderliga verksamhet. Vår erfarenhet är att företag i olika utvecklingsskeden har helt olika behov och detta kräver flexibilitet avseende uppdragets omfattning.

Exempel på tjänster som ingår i ett redovisningsuppdrag kan vara:

  • Löpande bokföring (verifikationshantering, fakturering, kontering)
  • Leverantörs- och Kundreskontran
  • MOMS- och inkomstdeklarationer
  • Månadsavstämningar
  • Administration (arkivering, posthantering, registrering av betalningsordrar,)
  • Korrespondens med olika myndigheter och instanser (skatteverket)

Vårt arbete kan förläggas på plats hos er alternativt från vårt kontor i centrala Malmö.

Vi har genom åren arbetet med allt från enmanskonsulter till börsnoterade koncerner. Oavsett om du bedriver en bygg-, forsknings- eller IT-verksamhet så har vi erfarenhet från de branscherna.

Vad kostar det?

Vårt redovisningsarbete utgår från dig och dina specifika behov! Hur mycket bokföringshjälp behöver du? Hur mycket vill du göra själv och hur mycket vill du lämna över till oss?