Resultera i Redovisning

När du söker personlig och professionell redovisning i Malmö är vi på Resultera precis rätt företag för dig. Med oss får du en säker, modern, snabb och seriös redovisning. Vi vill mer än gärna hjälpa just dig och ditt företag. Du får en personlig redovisningskonsult som guidar dig rätt. Vårt sätt att arbeta digitalt med redovisning sparar en hel del tid, och den tiden använder vi gärna till att hjälpa ert företag att växa och utvecklas mot era mål.

Korrekt och uppdaterad bokföring ger dig ett rätt beslutsunderlag inför de beslut du behöver ta för ditt företag. Uppdaterad Balans-och Resultaträkning hjälper ditt företag att göra nödvändiga justeringar i verksamheten i god tid, så att budgetmålen kan uppnås och rätt skatteplanering kan göras.

Resultera levererar tjänster inom ekonomi- och finansområdet till framförallt mindre och medelstora företag. Vårt affärskoncept bygger på att vi tillsammans med kunderna skräddarsyr en lösning som passar kundens behov både nu och i framtiden. Detta behov kan vara allt från enstaka insatser till mer omfattande lösningar.

Redovisning

Alla redovisningssamarbeten med en ny kund påbörjas med en analys och nulägesbeskrivning av kundens ekonomihantering. Resultera kan ge förslag på upplägg utifrån kundens ekonomiska förutsättningar och den utvecklingsfas som det individuella företaget befinner sig i. Därefter lämnar vi en offert på de tjänster som kunden har behov av.

Outsourcing

Om du i första hand vill ägna dig åt företagets kärnverksamhet så kan outsourcing av bokföring och övrig ekonomiadministration vara ett alternativ och du kan välja att lägga hela eller delar av din ekonomiadministration hos oss.

Lönehantering

Om du vill ha hjälp med lönehantering får ditt företag en kontaktperson hos Resultera, som också kommer att vara ansvarig för företagets lönehanteringen. Vi kan utföra uppdraget i dess helhet från vårt kontor i Malmö, eller på plats hos ditt företag. Vår erfarenhet är att närvaro hos företaget oftast är väldigt uppskattat av personalen.