Om Resultera

Tanken och visionen med Resultera är att erbjuda korrekt, enkel och/eller ”på plats” bokföring, med utgångspunkt i vad som passar bäst för den enskilda kundens verksamhet och behov

Resultera ägs av tre entreprenörer med lång erfarenhet inom ekonomistyrning och ledarskap, som insåg att deras kompetens och nätverk inom olika områden skapade en stark plattform för en redovisningsbyrå. Tanken och visionen med Resultera är att erbjuda korrekt, enkel och/eller ”på plats” bokföring, med utgångspunkt i vad som passar bäst för den enskilda kundens verksamhet och behov. I visionen ligger att kombinera IT och bemanning för att kunna erbjuda effektiva lösningar, vilket medför lägre kostnader för kunden. Exempel på sådana lösningar är användning av mobila enheter för fakturering med klara fakturaunderlag och att löner och utlägg kan skötas via webben och/eller mobila enheter. I praktiken ska varje kund erbjudas en komplett helhetslösning där Resultera med hjälp av effektiva IT-lösningar gör företagandet enkelt.

Att som redovisningskonsult kunna förstå att olika kunder har olika behov är ett av Resulteras kärnvärden. I Resultera arbetar idag åtta redovisningskonsulter med en samlad erfarenhetsbank på mer än 150 år. Vår ambition är att växa löpande och bli en av Malmös större redovisningsbyråer. Detta gör vi både med organisk tillväxt och förvärv.