Outsourcing

Vi levererar flera klassiska redovisningstjänster men också kundanpassade unika lösningar för att hjälpa till med högst specifika insatser.

Outsourcing

Om du i första hand vill ägna dig åt företagets kärnverksamhet så kan outsourcing av bokföring och övrig ekonomiadministration vara ett alternativ och du kan välja att lägga hela eller delar av din ekonomiadministration hos oss, Vi kan ta hand om all löpande bokföring, betalning av leverantörer, fakturering, påminnelse- och kravhantering, personal- och löneadministration, deklarationer och årsbokslut.

Vi ser till att effektivisera flöden och processer inom betalning, lönehantering, fakturering och liknande och arbetet utförs av vår personal och med vår utrustning. Vi anpassar oss efter dina behov!

Vad kostar det?

Vårt redovisningsarbete utgår från dig och dina specifika behov! Hur mycket bokföringshjälp behöver du? Hur mycket vill du göra själv och hur mycket vill du lämna över till oss?