Tjänster

Vi levererar flera klassiska redovisningstjänster men också kundanpassade unika lösningar för att hjälpa till med högst specifika insatser.

Redovisning

Alla redovisningssamarbeten med en ny kund påbörjas med en analys och nulägesbeskrivning av kundens ekonomihantering. Resultera kan ge förslag på upplägg utifrån kundens ekonomiska förutsättningar och den utvecklingsfas som det individuella företaget befinner sig i. Därefter lämnar vi en offert på de tjänster som kunden har behov av.

Hos Resultera får du som kund alltid en kontaktperson, som också är ansvarig för det uppdrag som utförs för ditt företag, och kontaktpersonen presenteras tillsammans med offerten.

Under uppdragets gång utvecklar vi kontinuerligt hanteringen av och processerna kring ditt företags ekonomiadministration, för att den skall passa dig som kund och ditt företags föränderliga verksamhet. Vår erfarenhet är att företag i olika utvecklingsskeden har helt olika behov och detta kräver flexibilitet avseende uppdragets omfattning.

Exempel på tjänster som ingår i ett redovisningsuppdrag kan vara:

  • Löpande bokföring (verifikationshantering, fakturering, kontering)
  • Leverantörs- och Kundreskontran
  • MOMS- och inkomstdeklarationer
  • Månadsavstämningar
  • Administration (arkivering, posthantering, registrering av betalningsordrar,)
  • Korrespondens med olika myndigheter och instanser (skatteverket)

Vårt arbete kan förläggas på plats hos er alternativt från vårt kontor i centrala Malmö.

Vi har genom åren arbetet med allt från enmanskonsulter till börsnoterade koncerner. Oavsett om du bedriver en bygg-, forsknings- eller IT-verksamhet så har vi erfarenhet från de branscherna.

Outsourcing

Om du i första hand vill ägna dig åt företagets kärnverksamhet så kan outsourcing av bokföring och övrig ekonomiadministration vara ett alternativ och du kan välja att lägga hela eller delar av din ekonomiadministration hos oss, Vi kan ta hand om all löpande bokföring, betalning av leverantörer, fakturering, påminnelse- och kravhantering, personal- och löneadministration, deklarationer och årsbokslut.

Vi ser till att effektivisera flöden och processer inom betalning, lönehantering, fakturering och liknande och arbetet utförs av vår personal och med vår utrustning. Vi anpassar oss efter dina behov!

Lönehantering och löneassistans

Om du vill ha hjälp med lönehantering får ditt företag en kontaktperson hos Resultera, som också kommer att vara ansvarig för företagets lönehanteringen. Vi kan utföra uppdraget i dess helhet från vårt kontor i Malmö, eller på plats hos ditt företag. Vår erfarenhet är att närvaro hos företaget oftast är väldigt uppskattat av personalen.

Vi kan sköta uppdraget helt digitalt, vilket innebär allt från att hämta information direkt er från ert tidrapporteringssystem till att registrera betalningsfiler på ditt företags bankkonto.

Vad kostar det?

Vårt redovisningsarbete utgår från dig och dina specifika behov! Hur mycket bokföringshjälp behöver du? Hur mycket vill du göra själv och hur mycket vill du lämna över till oss?

Kontakta Resultera

Adresser:
Kontor Stortorget:
Resultera i Redovisning AB
Stortorget 29
211 34  Malmö

Kontor Bulltofta:
Flygplansgatan 12
212 39 Malmö

Organisationsnummer: 556975-4509

Somar Al-Kuraishi (VD): 0700-910170 

Kontor Stortorget
Dorota Zaslawski: 0768 - 99 94 66
Ylva Wennerlund: 0708 - 13 51 84
Malin Gren Svensson: 0709-462618
Mikael Renck: 0701 - 70 21 92
Katarina Sjöström: 0708-837960
Yasemin Timocin Özgü: 0761-62 53 00

Kontor Bulltofta:
Agneta Kindblom: 0708-62 93 54
Inger Havmark: 0732-18 43 00